VỀ CHÚNG TÔI
ABOUT US

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Điện tử Enping Zhongpu

视频标题
1997 Năm

Thành lập

3000

Khu vực nhà máy

2.5 Triệu đô.

Sản lượng hàng năm

100 +

khu vực xuất khẩu